Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.
Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.
Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.
K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.
Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.
Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.
Vytvoření magického kruhu
1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.
2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....
3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete

Pak zapálíte oltářní svíci a kadidlo vezmete svíčku, jdete směrem K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch - Volám Vzduch, který přináší změnu.
Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy : Volám Oheň, který rozžíhá vše dobré.!
Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy: Volám Vodu, která očišťuje!
Pak přejdete na sever a zapálíte severní svíci a řeknete: Volám Zemi, která mi dává stabilitu a nové začátky !
Pomozte mi!!!
Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo, Když jste hotovi musíte dát oběti živlům, poděkovat jim a propustit je.
To uděláte stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!
Magický kruh v evokativní magii
Základní a nenahraditelný obranný prostředek používaný v evokativní magii. Chrání evokatéra před agresí evokovaných sil. Rýsuje se podle určitých předpisů svěcenou křídou, uhlem, nebo jen magickým mečem. Při velkých evokacích je vždy nutno zhotovit kruh narýsovaný svěcenou křídou podle daného vzoru, který obsahuje jména andělů a magické signatury. Při pracích v přírodě se magický kruh rýsuje na velké plátno nebo se nahrazuje, pokud to druh operace dovoluje, kruhem vytvořeným z posvěcené šňůry. Sestavení magického kruhu
Magický kruh se sestavuje ze tří nebo více soustředných kruhů. Mezí první dva vnější kruhy se vepisují svatá jména, jména géniů signifikujících dobu evokace a další magické znaky mající vztah k předmětu evokace. Velikost kruhu není přesně určena, má být však prostorný, aby se v něm mohl evokatér, případně se svými pomocníky, dobře pohybovat. Kruh vymezuje prostor operatérovy činnosti, který je chráněn před útokem evokovaných sil. V kruhu může být přítomno více osob, májích být však lichý počet. Osobu je možno nahradit zvířetem, kočkou nebo psem; je-li použito zvířete, musí být v kruhu připoutáno.

Práce v magickém kruhu
Do kruhu se před započetím evokace vstupuje rituálním způsobem a po vstupu se kruh nahoře uzavírá znamením kříže, které se učiní magickým mečem. Během evokace nesmí nikdo z jejich účastníků kruh opustit a nesmí učinit pohyb, který by přesahoval prostor vymezený kruhem. Po skončeni evokace se obvykle prostor operace očistí příslušným kuřidlem, "duchové" jsou odesláni a teprve potom lze z magického kruhu vykročit a kruh zrušit. Správně zhotovený kruh, opatřený signaturami, tvoři absolutní ochranu všech, kdož jsou v kruhu bčhem evokace přítomni. Při evokaci určitých démonických sil bývá operatér z kruhu často lákán, nebo se objevuji určité hrozby, které ho mají donutit, aby z kruhu uprchl - ale to nesmí za žádných okolností učinit. Při velkých evokacích se kruh opisuje čtvercem a tento opět kosočtvercem, v jehož rozích jsou postaveny svítilny. Před kruhem se rýsuje "trojúhelník.
Svíčky
Svíčky jsou v magii v podstatě nepostradatelné - zastupují všechny živly :
Když hoří - Živel Ohně. Zapálením svíce čeká na svůj osud - Živel země. Po zapálení taje na tekutý vosk - Živel vody. Později lehce kouří - Živel vzduch. Pálení svíček je velmi starý magický úkon.
Protože, mnoho kouzel vyžaduje, aby se nechali svíčky dohořet, je moudré věnovat peníze na pořádné svícny, které se nemohou vznítit a jsou dost široké na to, aby zachytili kapající vosk. Při pálení svíček platí pravidlo: pro rušení nebo odstraňování něčeho se pálí svíčky za ubývajícího měsíce( od úplňku do novoluní), pro získání něčeho nebo růst se pálí svíčky za přibývajícího měsíce (po novoluní do úplňku). Svíčky bývají spojeny s určitými bylinami a jinými magickými pomůckami a každá je zaměřena na určitý magický úkol. Vyberte si svíčku, tak aby, prezentovala váš magický cíl, rituálním nožem do ní vyryjte svá přání. Potom nalijte trochu vhodného oleje(nejlépe magického - spojeného s druhem rituálu , který chcete vykonat - láska, antikletba, bohatství a podobně ) na dlaň dominantní ruky a krouživým pohybem svíčku potírejte.
Pokud si přejete, aby se vám něco dostavilo, potírejte svíčku od knotu dolů, až na konec. Pokud chcete něco odstranit, potírejte ji od konce nahoru ke knotu. Naolejovanou svíčku potom vyválejte v příslušných bylinách a postavte ji do svícnu. podržte ruce na obou stranách svíce a v duchu vylévejte myšlenky na svůj cíl do svíčky. Až budete hotovi, rozsviťte svíčku, přitom vizualizujte: a říkejte.
Svíčko moci, svíčko síly, nechť se má přání splní v tuto chvíli Sílo tryskej z plamene .
Dej mi počem touží srdce mé.
Má slova ať mocná jsou, vše co chci mi přinesou.
Říkám tedy Staniž se!
Takto lze jednoduše čarovat pro dosažení téměř všech cílů. Nejlepší je pak ponechat svíčku nebo svíčky na bezpečném místě, aby dohořely.
Použití svíček podle barev :
BÍLÁ
Používá se především při očistných a ochranných rituálech. Docela dobře slouží pokud konkrétní barvu právě nemáme. Měli bychom ji mít doma neustále, i kdyby to byla jen obyčejná čajovka.
ŽLUTÁ
Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby, proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a sebedůvěru.
ORANŽOVÁ
Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.
RůŽOVÁ
Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii pro lásku) .
ČERVENÁ
Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a a odvahou.
FIALOVÁ
Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám v přístupu k magii.
MODRÁ
Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme. Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny. Používáme ji na přivolání pevného zdraví.
ZELENÁ
Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání, plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o štěstí obecně.
HNĚDÁ
Pomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.
ČERNÁ
Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář